si | en

Kamnoseške obnove kulturne dediščine

Iz spoštovanja do svojih prednikov in razumevanja pomena slovenske kulturne dediščine se lotevamo obnove najrazličnejših kamnitih elementov, saj bi njihovi zgodbi radi znova vdihnili življenje. Govorimo predvsem o sakralni opremi, starejših nagrobnikih, grobnicah, vratnih in okenskih okvirjih, vodnjakih, fontanah, portalih in drugih kamnitih elementih. 
 
Pred začetkom del vedno naredimo opis stanja elementov, ki vključuje fotografije, izmere in zapiske. Pri obnovi uporabljamo sodobne tehnike in tehnologijo ter stare ročne tehnike in materiale, ki so bili uporabljeni že pri izdelavi. S kombinacijo novih tehnologij in starih tradicionalnih ročnih tehnik lahko izvedemo kakovostno in cenovno ugodno obnovo, čiščenje, dodelavo ali izdelavo replike originalnih kamnitih elementov. Po izvedbi del pripravimo poročilo o izvedenih delih. 
 
Zahtevnejša restavratorska, obnovitvena in sanacijska dela izvajamo skupaj s svojimi zunanjimi sodelavci – restavratorji pod nadzorom Zavoda za spomeniško varstvo RS.